.:   :.

 
 

تو يه پلاکارد جلوی ميدون فاطمی:

همشهريان عزيز.

در هنگام وقوع زلزله خونسردی خود را حفظ کنيد!

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog