.: کنکور :.

 
 

۲ هفته کمتر کنکوره.بده که از الان می دونم هيچ اميد قبولی نيست.خيلی کنکور سختيه.احساس ميکنم يه آدم کاملا عقده ای سوالا رو طرح می کنه.يه بار تعداد نگاره های يه شاهنامرو پرسيدن.حالا اون شاهنامهه ۲۵۸ تا نگاره داشت اونام زرتی پرسيدن کدوم درسته؟الف:۲۸۵ ب:۲۵۸ ج:۲۵۴ د:۲۴۵ .به اين می گن يه ذهن مريض.حالا از بقيه سوالاش بگذريم .سوال ۹۹ دربارهء مهر هخامنشيه .سوال ۱۰۰ دريارهءتاتر اگزيزتانسياليستی.بابا مگه آدم چه قدر ظرفيت داره؟هان؟حالا هر کيم قبول شد لابد آخر کار درسته.اه.

حال با تاریخ هنر می شه یه جور کنار اومد.فلسفهءهنرم می شه ولی آخه با تاریخ ادبیات با اون همه اسم و آدرس چی کار باید کرذ؟میرم سر جلسه سوت میزنم.
یه جوری داره بر خورد میشه که اگه کسی ندونه فکر می کنه بابا مملکت چه قد آدم درستو حسابی داره...نه بابا.درشو تخته کنین.

کاش .....اه اه اه اه
واييی نقد ادبيو بگو..
تاريخو فرهنگو هنر ايرانو جهان!!!!!
تازه واسه منی که اصلن چیز دیگه ای از ابن دنیا می خوام.
.................................................................................................
این قد دوست دارم یه روز بیاد که بدون داشتن دغدغهء کسیو چیزی برنامهءمسافرتای آیندمو بریزم.
هیییییی.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog