.:   :.

 
 

عزيزم جدی می گم بهت.ديگه نمی تونم. روانم به حالت پريش می افته..يا جای توست

 يا جای من.

بچه هاتو بردارو ببر اين طوريم منو نگاه نکن.........من به اين مکان احتياج دارم!!!!!!!!!

اصلاْ آخه چرا من؟؟؟ اونم ۴ تا؟؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog