.:   :.

 
 

اصولاْ اعتياد خانمان سوز و ايناست .... نخ سوزن اگه از نوع اعتياد رايانه ای باشه

نخ سوزن  وقتی که کامپيوترتون بره به تعطيلات زمستانی اونم در ارديبهشت .

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog