.:   :.

 
 

بحث مهم اول::
الان که از شدت مطالعه(؟؟؟)خيلی خسته شده بودم.رفتم پنجره رو باز کردم ديدم يه کلاغ گنده(يه چيزی تو مايه های ۲۸۰ سالو داشت)تو حياطه.دلم خواست صداش کنم(از اين کار لوسا که اين دختر رمانتيکا مبکنن و من هميشه می کنم)حالا خلاصه يه صدای احمقانه از خودم دراوردم.کلاغم نه گذاشت نه بر داشت به خيال اينکه شگه محل سگ نذاشتو روشو کرد اون ور.احمق.هيچکی می دونه کلاغا به جز سنگ پرت کردنو موقعهای خطر کیيا عکس العمل به آدم نشون می دن؟بحث غرور اين وسط مطرحه ها.
.................................................................................
بحث مهم دوم:
ببين اين شاهين با وجود غرغرو و بی تربيت بودنش يه حرف خوبی زد اون روزی.جرا بعضيا ميان از نوشته های آدم تعريف ميکنن بعد ميگن به ما هم سر بزن.چه اصراريه که اين قد همه احتياج به روابط عمومی دارن؟منم که حوصلهءنوشته های مردمو ندارم.تو رو خدا آدمو تو رو در واسی نذارين.
بابا با ادب!!!!!!!
..................................................................................
بحث مهم سوم:
(اين حرفا رو خيلی وقته که می خوام بگم.حالا لابد جو گير شدم که دارم همه رو با هم مينويسم.)
دیدین بعضی از آدما همیشه دلشون می خواد عاشق باشن.اونم چی..از این عاشقای ۲ نبش.دیگه اساسی دیوونه میشن که بیا و ببین.چیزی که جالبه براشون فرقی نمی کنه که حالا یارو کی هست.همین که باشه کافیه.حالا مهم نیست که طرفشون هم اینو بخواد یا نه؟نمی دونم.شاید دارم اشتباه می کنم ولی من آدم این طوری زیاد دیدم.
...................................................................................
دیگه دیگه؟؟؟همینا بود قعلن.
ذت همه زیات.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog