.:   :.

 
 

۱-بالاخره تموم شد.ديروز سر جلسه سوتم زدم ولی بودن کسايی که از من بيشتر سوت زدن!!
۲-تا حالا بلاگی نديده بودم که اين قد خزعبل توش باشه.بابا دمت گرم.
۳-اين قد چرت می نويسی که آدم کامنتش نمياد.
۴-آدم ميره تو وبلاگه غريبه و دری وری می نويسه ولی تو وبلاگ رفيقش که نمی رينه.
۵-زندگيه همش جديه.من وقتم واس خاطر خزعبل حروم نمی کنم.
۶-يه جوری بنويس که هيچکی هيچی نفهمه.تمام صفت موصوفای بی ربط دنيا رو به هم بچسبون.وسطاش خارجی حرف بزن.
۷-رکيک ترين فحشا رو به ۳ زبون زندهء دنيا و مخصوصا فارسی بنويس.اين خيلی لازمه.
۸-از لنگو پاچهء زنا و بقيه جاهای مردا بنويس.هر چی رک تر بهتر.
۹-اصلن بيا و برين (قانون ۷)به اين مملکتو آدمای زبون نهمشو دزدياشو بد بختیاشو کثافت کارياش.اين خيلی روشنفکريه اون وقت.
۱۰- بيا و داستان های خودتو بنويس.با زبون خودت.حالا يا داستان سياسی یا اجتماعی يا هر چيز ديگه.
۱۱-چيزی که هست اینه که اين طوری يه مشت خزعبل ننويس تا هی مجبور نباشی به مردم جواب پس بدی که آخه اين چه بلاگيه؟هان؟
۱۲-این چه اصراریه که ما تو همه چی هی بیایم نظر بدیم.ولی اون موقع که وقتشه. مثل یه سگه زبون کنده شده که یه پاشم لنگه بنده خدا خفه خون میگیریم؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog