.: درختان ايستاده می ميرند. :.

 
 

با سياستی بسيار دقيق و حساب شده مشکل و گره های ترافيکی منطقهء ۱ تهران حل شد خدا رو شکر.تمام درختای چندين ساله و واقعا قشنگ خيابون نياوران به باد فنا رفتنو يه دست آسفالت نه چندان تمييز اومد سر جاشون.
يه دوستی ما داريم که يه خونهء قديمی وسط يه باغ گنده داره(تو تهران)می گفت يه روز يکی اومدو گفت بيا اينجا رو بکوبيمو برج کنيم.از بابت باغو درختا هم نگران نباش.يکی تو شهرداری می شناسم ميگه بايد درختا رو کم کم ببريدواول به حساب هرس(حرس؟؟)کردن کوتاه کن و بعد از جا درشون بيار.اون دوست ما اين کارو نکرد ولی شهر داری منطقه ۱ تهران به سادگی اين کارو کرد.
قصد نفرينو از اين کارا رو ندارم ولی کسی که يه درخت ۵۰ سال رو که زندست و اصولا حق زندگی داره و خيلی بی زبون تر از اين حرفاست رو از جا بکنه به خاطر گشاد کردن خيابونی که حالا توش سوبله پارک می کنن .روحشو به جناب شيطان بخشيده اساسی.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog