.:   :.

 
 

خب ... يکی از آرزوهای گُندم تموم شد ..

کاش يه برنامه بذاره مال قديم قديما رو دوباره بخونه ..اين دفعه با يه صدا برداری

مناسب !

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog