.:   :.

 
 

آخه چرا ؟ يه شکلی که بايد زور بزنی تا بفهمی که قلبه رو برات هی می فرستن و می

گن اگه اينو به همهء!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ليستت بفرستی ولنتاينت سورپرایز می شی!!!!!!

بعد واقعاْ اونو می فرستن!

جدی چرا ؟

 

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog