.:   :.

 
 

برف

 

يعني محشر.يعني عشق.يعني بركت.يعني اين تهران محشره.يعني از ساعت 6 صبح عين مجانين از پنجره

 

بيرونو نگاه كردنو منتظر لحضهءموعود شدنو از خونه بيرون رفتنو غلط خوردن روي برفي كه فكر مي كردم

 

عمرا تا سال ديگه نمي بينم.

 

با اين تواصيف ديگه جايي براي بروز انواع و اقسام نوستالژيها نمي مونه.جايي براي دلتنگيه عيد هاي پيش

 

نمي مونه.جايي براي افسردگيو مشكلات هورمونيو غدد نمي مونه.....

 

چي از زندگي بهتر تو همچين هوايي كه مجبور شي ساعت 7 صبح بري تو تراسو همه شمعدوني هاي

 

تازه جوونه زدهءمامان رو از ترس يخ زدن بياري تو....آخ كه همهءشمشادا و اين گل زردا خيط شدنا!!!!

 

مي خواستم اولين نفري باشم كه دربارهء برف مي نويسم.

 

 

 

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog