.:   :.

 
 

1-سلام عليكم و سال نوي همگي خيلي مباركو اضافه وزناي چند روز اخير نوش جانو خلاصه كه خيلي

 

خوشو سر حال باشه در سال جديد اوني كه الان داره اين چيزا رو مي خونه.

 

2-در طول مسافرتم خيلي چيزا ديدم.اما فكر مي كردم نه بابا اينا نوشتن نداره.چيزايي از اين قبيل:

 

همون ساعت 10:30 صبح روز 1 فروردين كه هر چي ماشين تو خيابون بود همه خوش لباسو خوشگل كرده

 

بودنو خانوادگي تو اين هواي محشر برفي مي رفتن عيد ديدني و منم كه طبق معمولم تو كفو ذوقو قربون

 

صدقهء برف بودم.چيزي كه برام جالب بود 4 تا تصادفي بود كه تو بزرگراههاي خيس تهران ديدم.اما همه

 

 زنده بودن.

 

چيز بعدي...احوالات جالب مسافرت بود.آقا باورتون مي شه يا نه تو راه برگشت از طاق

 

بستان(كرمانشاه)بين دو تا قوم دعوا راه افتاده بودو يه يارويي كه خيلي هم عصباني بود از اين ور جاده به

 

 اون ور جاده تير اندازي اونم با تفنگ واقعي مي كرد.سيچوئيشن ما هم دقيقا وسط دو دعوا يعني جاده

 

بود!

 

 

3-خلاصه موقع برگشتنمون 2 ماشينه برگشتيم و 4 ساعتي تهران اون يكي ماشينمون با يه تريلي مختصر

 

تماسي پيدا كرد.خدا رو شكر هيچ كس هيچيش نشد.اما.....

 

من يادمه كه از 2 هفته مونده به عيد تلويزيون هي تبليغ مي كرد كه اي جماعت نيروهاي پليس در تمام

 

جاده ها در خدمت مسافرين نوروزي هستنو خيالتون تخت با 110 تماس بگيرينو بقيش حله.ساعت 2:30

 

تصادف شد.ساعت 6:30 عصر يه الگانس خوشگل پيداش شد.قبل از اون 3 دفعه زنگ زديم كه بابا زنو

 

بچه(احمد!!)وسط جاده موندن.اونام گفتن آقا منجر به فوت يا مجروح دارين؟مام گفتيم نه گفتن خوب باشين

 

ميايم!!!!خوب اومدن..وقتو انرژيه ما هم كه بلا نسبت پشگل سر راهه.خلاصه اون روز فهميديم اين چيزا رو

 

كه:1-آقا تو كه سالمي ماشينم كه فقط يه ذره خورد شده اصلا پليس مي خواي چي كار؟2-من مطلب

 

واسه وبلاگم پيدا كردم.3-همون روز تو جاده هاي همدانو نواحي 700 تا تصادف شده بود.4-يكي ار علتاي

 

اصلي تصادف عمم اينا سبقت احمقانه و نا به جاي يك تريلي بسيار كوچك در سر بالاييه يه گردنهءتنگ

 

بود..

 

4-ولي خداييش كسي توي اين E240 ها رو ديده؟پليسا با ما همكاري كردنو همشو بهمون نشون دادن.ما

 

هم كه انگار نه انگار 4 ساعت تو ذل آفتاب كنار جاده بوديم كم مونده بود دماغامونو به پنجرش

 

بچسبونيم.قيمت ماشين هم 210 ميليونه كه به قول احمد ما 10 تاي اولشو داريم!

 

5-همينا ديگه...خوش باشين.

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog