.:   :.

 
 

٢٩ امرداد

داشتم می گفتم که پیچدیگیهای مغزم خیلی ظریف و د رهم پیچیدن!

رو موزیلا نمیشه وبلاگمو دید در ضمن!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog