.: 20 اسفند 87 :.

 
 

از مرداد تا حالا می شه کلی تجربه با کی بودن

کجا بودنو چی کار کردن

موهبت کیبرد فارسی

لذت کامنت های آدم های ندیده ی قدیمی

خوبه که یه جایی هست. در کل

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog