.:   :.

 
 

1-ناخوداگاه ساعت 8 پا مي شم.اه اه بخواب نگار..نيستش.


 


2-نگار پاشو ساعت 9اه.اي بابا.


 


3-اوه dear نمي تونم آن لاين باشم.


 


4-5 ساعت تو صف اتوبوس واي سا آخرش با يه تاكسي برو كه وسطاش يه مرده جوونه به چشم خواهری


 


 خوش هيكل(اوران گوتان!)با يه ادوكولون مثلا خوشبو كه وسطاش بوي آروغه يه شكم خالي دم صبح به


 


مشام مي رسه...برو هفت تير.


 


5-يازدهمين مغازه جنس مورده نظرو پيدا مي كنيو در حاليكه زانوات از شدت خستگيو گرسنگي به لرزه


 


افتادن اين دفعه ديگه به طور قطعي سوار اتوبوس مي شي.به سوي خانه.


 


6-چه ناهاري بهتر از خرما ملوس؟


 


7-وايي خدايا اين تعطيلاته ايستر 2 هفتست لامصب!!!گود باي ماي لاوووو گود باي...نمي دونم غمه فراق


 يار بيشتر سوزوندتم يا خيط شدن جلوي يار!


 


8-يك سري جماعت مي گن گور پدر اين فلسطينيا..اي بابا...من داعيهء حقوق بشر دارم..


 


9-عمو-عمو-مانتو-باقاليه پخته-سكوت-پرتقال-موبايل-مسيجmessage-آدامس-اخبار-بوي سوختگي


 


دستگيره-گزشوكولات-سكوت-شام-خنده-خونه


 


10-خونه.


 


11-ناخوداگاه ساعت 8..........


 


12-همين ديگه ساعت 12 شب چت كن..ما رو از زندگي بنداز.اه.


 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog