.:   :.

 
 

اندازه گيريه

فشار خون

ضربان قلب

قد

وزن

ميزان چربی خون

همراه با فال حافظ

۲۵۰تومان.

مکان:نرسيده يه ميدانه ولی عصر.نزديکه در خروجيه فروشگاه قدس.يه دستگاه کامپيوتری.يه خوانومه قد بلند به همراه يک دست مانتو و مقنعه و شلوار مشکی همراه با نوسان اندک سر.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog