.:   :.

 
 

وقتی هوا ساعته ۳:۵۰ ظهر تاريک بشه عينه شب.

وقتی تا مغزه استخونت خيس بشه عين سگ

وقتی مچبور شی کته باباتو بپوشی چون خیسی عینه مورچه

وقتی بابات بهت بگه خردسال چون مثله جوجه خیسی.

اون وقت زندگی محشره محشر.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog