.:   :.

 
 

ديدن وقتی می خواين درس يخونين مجبورين تمامه فيلما رو ببینین و شوکولاتا و بستنيا رو

بخورین و کتابای غير درسی و هم بخونين؟؟هر چی به غير از درس!!لااقل من که اساسی اين

طوريم!

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog