.: بعد. :.

 
 

آره بابا خيلی ذوق دارم.حالا شما دو تا هی بياين گير بدين که اين چه اسميه و چرا اينا رو مينويسيو آخرشم بگو برو اينارو اونجا بنويس که داری عصبيم ميکنی.

آخه آقاجون حرفو بايد زد نه نوشت.ميفهمی؟حالا من هم که اینجا نميارم.

هيچ فهميدين ديکته فارسی چه قدر با حاله عين سگ؟؟مثلا کلمه  در  اگه بخوای فارسی بنويسی ۲ تا حرف بيشتر نيست اما با پبنگليش ميشه: dar

اینارو واسه ان ميگم چون حس افليجا رو هنوز دارم.ولی خب من روم که کم نميشه.اصرار هم ندارم همه بيانو اينا رو بخونن.

از وبلاگ نوشتن اين دردسرشو دوست دارم.

از دانشجويی ۱۸.۵ گرفتن آخرشو دوست دارم.

از کار کردن مشغول بودن مختو دوست دارم.

از کوه رفتن صبح کله سحر بيدار شدنه بعد از ۴ ساعت خوابيدنو دوست دارم.

از chat کردن اينو دوست دارم که يارو عمرا نميفهمه تو الانه که از دستش بميری.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog