.:   :.

 
 

خب...امروز از شدته سر درد بالا آوردم...گفتن داره اين؟؟؟؟؟

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog