.:   :.

 
 

با وجوده اينكه زياد از اين تلويزيون خوشم نمي آد ولي از اونجاييكه همهء مردمه

 

ما...نصفه بيشتر وقتشونو پاش هدر مي دن كاش يه برنامه بذارنو بگن:

 

خواهرا و برادرا لطفا خفه شيد ديگه....لطفا  بس كنيد ديگه....لطفا كمتر به هم حال

 

بديم..

 

بابا من نمي دونم اين جماعته ايروني(خارجيا رو نديدم تا حالا!)چه اصراري به انتقاله

 

وحشت به هم دارن...من نمي دونم...شما ها هم منو قانع نكنيد..

 

 

بابا يه زلزله اي مي آد..تو يه شهره ديگه..حالا چون اون زلزلهه نزديكه اين تهران بوده

 

تهرونو لرزونده..مردمم كه ديدن زيرشون مي لرزه!!!تازه يادشون افتاده كه تهرونم قراره

 

 بلرزه..ا ي بابا....اون وقت  يه عده هيجان پرست مي شيننو داستان مي بافن..حالا

 

اون اشكال ندار رويا بافيه كاره آدميزاده..ولي اينكه بقيه زنگ بزننو بگن...تا ساعته 4

 

امروز زلزلهء9 ريشتري مي آد....يك كمي احمقانست!فقط يه كم!

 

بابا نكنين اين كارا رو.....كه چي بشه آخه؟؟من تصوره نزديك به يقين دارم كه آخرش

 

اين مديتيشن و انرژي درمانيه جمعيه اين تهرونيا...گسلاي تهرونو بيدار مي كنن!!!حالا

 

 ببينين من كي گفتم...وقتي تمامه فكرو ذكره زلزله باشه(تا حدي كه آدم فكر كنه

 

خودشم داره تكون مي خوره)وقتي تمامه حرفا و حديثا در بارهء زلزلست..والا اگه منم

 

 جاي زلزله بودم جو گير مي شدمو خودي نشون مي دادم!

 

خسته شدم همين...خسته شدم كه هر روز به طوره متوسط 5 تا تلفن داريم كه يا

 

 وارنينگه زلزلست يا سوال كه اين گسله شماله تهرون آيا تا نرسده به 3 راه جمهوريم

 

فعاله؟؟؟-ااوه فعال نيست؟؟آها پس اون قسمت به پايين مربوط مي شه به گسله

 

 شهر ري كه در ساله 770 ميلادي فعال بوده!!!

 

بابا...ترسه از اين قدرته خيلي خيلي زياده طبيعت..طبيعه...هممون از نيرواي گندهء

 

عجيب غريب مي ترسيم..ولي شما رو به خدا اين قد به هم حال نديمو هي همو

 

نترسونيم تا دله خودمون آروم شه.

 

 

واييي..چه قدر حرف زدم..كسيم گوشش بدهكار نيست...

 

 

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog