.:   :.

 
 

آقا راستی يادم رفت ۲۲ بهمنو به همتون (حالا مگه چند نفرين!!)خلاصه که تبريک بگم.

آتيش بازيه ديشبو ديدين؟مهشر بود.از اون شوخيايه بکر يود به جان خودم.

 
 

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

 

Persian Blog