٢٩ امرداد داشتم می گفتم که پیچدیگیهای مغزم خیلی ظریف و د رهم پیچیدن! رو موزیلا نمیشه وبلاگمو دید در ضمن!
/ 11 نظر / 11 بازدید
بارش خوبی داشت آسمون عین حلزونی ژله یی که از صدفش جدا شده رو پله های فرهنگسرا تو شب و چراغ
/ 26 نظر / 14 بازدید
اسفند 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
8 پست
دی 84
7 پست
آذر 84
7 پست
آبان 84
8 پست
مهر 84
14 پست
شهریور 84
10 پست
مرداد 84
22 پست
تیر 84
29 پست
خرداد 84
22 پست
اسفند 83
10 پست
بهمن 83
10 پست
دی 83
17 پست
آذر 83
10 پست
آبان 83
9 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
7 پست
تیر 83
10 پست
خرداد 83
11 پست
اسفند 82
14 پست
بهمن 82
16 پست