عزيزم؟

حتما باید بهت بگم که زیپتو بايد بکشی پايين وقتی ادرار داری؟

دلت می خواذ همه فکر کنن که به قول اون آقاهه تو عاشقی؟

/ 4 نظر / 2 بازدید
ahmad

تازه اگه بخوای شئونات اسلامی رو رعايت کنی بايد دگمه ی شلوارتم باز کنی سر پا که نمی شه ولی جالبه ها گفتم چرا يه مدته شلوارم دائم خيسه!!!!

aftabparast

ببخشين آقايون محترم رو طرف مردانه راهنمايی کنين! اينجوری بانوان جيغ می کشن يهو!

امیر

بابا لينک منو عوض کن!من همون حباب سابقم!