مارمولک با نفسای سير داره دختر بغل دستی با چیپس خوردنای پشت سريا.

/ 10 نظر / 2 بازدید
ahmad

ولی خوب نگفتی بابت خدمات ويژه چقدر پرداخت کردی؟

sarbaaz

مارمولک خوش نغش و نگاری بودم/بازيچه ی کودکان کويم کردی!

سروش

من از مارمولک می ترسم من از اون نگات می ترسم...

J I N X

دختر پشت سری چیپس می خوره .. مارمولک بغلی هیزی میکنه

ا-هومت

سلام ؛ رسيدن به خير ؛ ممنون که لطف کردی

مينی ژوپ

ميزدی تو گوشش،دختره رو ميگم،حالم بد شد!!!!!