می دانی ؟... حسی لزج همانند شاخکِ جستجوگر و پُر پرز سوسکی که از چاهکی

 فاضلاب نام به سوی نور سر برافراشته مرا احاطه کرده .

/ 13 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آفتاب پرست

اما من شنيدم سوسکا از نور گريزان اند. ... خُب شايد اشتباه شنيدم!

zarvan

سوسک و فاضلاب و حس لزج و نور ... چه احساس شگفت انگيزی! اميدوارم در پناه نور حق باشيد هميشه...

ژينوس

سوسک! ای جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوونــــــــــــــــــــــــــــووم خوب!

علي كوچيكه

اه ! حس ازين بهتر نبود تورو احاطه کنه ! ولی خوب...به قوله دوستان صرفه نظر از سوسک و فاضلابش به نور رسيدن يه جور حس معرفی شدن به آفتابه.و اين خوبه.جمله اولمو ناديده بگير پس.

ماهی دودی

حساب اينو نميکنی که من دارم الان غذا ميخورم؟

Nima Dingaliga

خدا مرگم بده!..همه ميگن زن ها از سوسک ميترسن تو چه جوری به اين شدت وصفش ميکنی آخه؟!

vafa

چه ربطی بهم دارن اينا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

میشا

عجب اتفاقات محير العقولی ميافته!!!!!

mehrdad

نه نمی دانم... حتما جالب است نه... مرا هم درياب... ممنون که اومدی...