بوی لزج خيانت

/ 4 نظر / 2 بازدید
fati

تو هم کشتی مارو با اين بوها

mina

اوه تو فقط حواستو جمع می کنی ببينی چه بويی مياد...

Allameh G

اينجاس که قدر اون ماشين خشبو کن‌ها پیپ بنزين اقدسيه رو می‌دوني

aftabparast

اينم بوش مث همونه که دهنش بوی جوراب ميده؟!