خشک شدم..لابد

/ 26 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بلانش

پاشو ديگه نگار دلم برات تنگ شده نگارم ! پاشو بيا ديگه ...

حباب

کی دوباره سبز ميشی....من انقد دوست دارم برگ خشک شده ها زير پام خش خش کنن

بلانش

نگار جان تا کی بايد صدات کنم ؟ تا کی؟چت شده نگار؟

Le Petit Ali

دلم ميگيره ميام ميبينم هنوز خشکی...کجايی؟ دو کلمه..به خاطره من

بلانش

نگار ...ذوق مرگم کردی بعد از مدتها اومدی پيشم ... تو کجايی آخه ! دلم خيليييييييييی برات تنگه عزيزم

گورکن ديوانه

دچار بايد بود دچار يعنی... اينجا مثل مجريای تلويزيونی که دوربينو عوض ميکنن و قيافه پرسنده ميگيرن من ازت میپرسم: راستي،دچار یعنی چی؟ تو میدونی؟ ...!

مريم

البالو خشکه شايد هم لواشک

کسی که هیچکس نبود.

روز ها می گذرند .. هر روز بیشتر از دیروز تار و پودمان را رشته می کنیم هر روز نکبت تر از دیروز .. کاش می مردم.