کنکور

۲ هفته کمتر کنکوره.بده که از الان می دونم هيچ اميد قبولی نيست.خيلی کنکور سختيه.احساس ميکنم يه آدم کاملا عقده ای سوالا رو طرح می کنه.يه بار تعداد نگاره های يه شاهنامرو پرسيدن.حالا اون شاهنامهه ۲۵۸ تا نگاره داشت اونام زرتی پرسيدن کدوم درسته؟الف:۲۸۵ ب:۲۵۸ ج:۲۵۴ د:۲۴۵ .به اين می گن يه ذهن مريض.حالا از بقيه سوالاش بگذريم .سوال ۹۹ دربارهء مهر هخامنشيه .سوال ۱۰۰ دريارهءتاتر اگزيزتانسياليستی.بابا مگه آدم چه قدر ظرفيت داره؟هان؟حالا هر کيم قبول شد لابد آخر کار درسته.اه.

حال با تاریخ هنر می شه یه جور کنار اومد.فلسفهءهنرم می شه ولی آخه با تاریخ ادبیات با اون همه اسم و آدرس چی کار باید کرذ؟میرم سر جلسه سوت میزنم.
یه جوری داره بر خورد میشه که اگه کسی ندونه فکر می کنه بابا مملکت چه قد آدم درستو حسابی داره...نه بابا.درشو تخته کنین.

کاش .....اه اه اه اه
واييی نقد ادبيو بگو..
تاريخو فرهنگو هنر ايرانو جهان!!!!!
تازه واسه منی که اصلن چیز دیگه ای از ابن دنیا می خوام.
.................................................................................................
این قد دوست دارم یه روز بیاد که بدون داشتن دغدغهء کسیو چیزی برنامهءمسافرتای آیندمو بریزم.
هیییییی.

/ 10 نظر / 3 بازدید
shahin

ای وای... ای بی داد... ای خدا... بد نيست تو هم هر از چندگاه امتحان بدی بلکه فرصت غر زدن پيدا کنی! يک نگاه به اون نوشته های با حالت بکن... اسم وبلاگت را هم بکن غر به روزگار! ای دلم می سوزه برای اون (ش) بدبخت! اگر توانستی يک روز تمام از صبح تا شب غر نزنی بيا منو بکش... واييييييييييييييييييييی مردم از دست شما ها!... ببين از من ياد بگير... نه غر می زنم نه انتقادی دارم! اسم وبلاگم هم هست... (لبخندی مليح به چهره ای کريه!)

margarita

اگر درباره مهر ساسانی بپرسن..حله!

margarita

والا تا اونجايی که من می دونم نگار يکی بوده..طبق عالم مثل افلاطونی!

margarita

بقيه نگارهارو از روی يکی زدن ..حالا تو کدومشونی...خود دانی!

negar

به احتمال قوی من همون اوليم.

margarita

اون اوليه توی شعرای حافظ که می گه نيست در شهر نگاری که دل ما ببرد...بختم ار يار شود رختم از اينجا ببرد.پيدا شد و حافظ رو با خودش برد...حالا مگه تو يه سعديی...سنايی غزنويی..يا هاتف اصفهانيی چيزی پيدا کنی با خودت ببری!از اين خورده شاعرهای بعد از انقلاب هم بد نيستن!حيدر بابا هم نشدی يکی برات منظومه بگه!

margarita

شيطونه می گه الان زنگ بزنم خونتون!!!!!!!!!!!!!

margarita

سمسن جون بايدم همه چيو خوشگل ببينی..تو که مث ما نيستی....هی روزگار...

margarita

ای سوسن خانوم هی...هی...جونم برات بگه...يکی بود..يکی بود....يکی بود....يکی بود....يکی بود...يکی بود...ما که CDنیستیم...سوزن گرامافون که گیر می کنه...یکی بود...یکی بود...یکی بود...یکی بود...

margarita

نگار جون يه سر بيا به قصر من...ستوناش داره آتيش تيش تيش می گيره..