در خراباته مغان نور خدا می بينم...

لزومی نداره کامنت بذارين واسش!

/ 17 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
maryam

باشه نميذاريم ولی فردا پس فردا گلگی نکنی

ژینوس

حالا يعنی اگه کامنت بذاريم دعوامون ميکنی؟

margarita

خرابات کسره داره...ه نداره...

margarita

چی مبارکه؟

....

ina chie minevisi?khak bar sare kasaii ke vasat comment mizaran!

مكتوب

نگار ۸۱ که به مکتب نرفت و خط ننوشت ................. به قمضه مسئله عاموظ سد مهندس شد................. سر نميزنی؟

sarbaaz

وين اجب بين چه نگاری ذ کوجا می بينم... در زمن اين مکطوب کيه که ادای منو در مياره...مملکط کپی رايط!!!

Apachi

سلام... الحق که اين يکی رو جفنگيدی ... لوووووووووووووووووووووووووووووووووول خستت نشه اين همه می نوسی ... به منم سر بزن ! بای

negar

احسنت دوسته خوبم