کاش می شد اين قدر شعور داشت که منتظر نماند.

/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Apachi

سوم شدم ... خوب خوبه پيشرفت کردم ! ولی منتظر موندن که بيشوری نيست الکی انتظار کشيدن بيشوريه ؟

madmazel

از اين نظر من بيشعور ترين ادم دنيام! نگاری سر سنگين شدی...دلم واسط خيلی تنگ شده.

asbaranjan

به جفنگ من، از این جهت، شعور ربطی به انتظار ندارد عزیز دل برادر ............. بعضی چيزها ارزش یک عمر انتظار رو هم دارند............. مثل مرگ!!!!

mehdi

کودکی که آماده تولد بود نزد خدا رفت واز او پرسید((میگویندفردا شما مرابه زمین می فرستید;

ژینوس

موافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقم!!ولی من يکی که بی شعورم!!

آلیوس ماکسیموس

شعور کيلويی چند؟ کاش اونقدر پول داشته باشی که کسی منتظرت نذاره!!!!!

margarita

تازه دارم با شعور می شم...

asbaranjan

به نظر ميرسد عاقلترين خواننده اين پست آلیوس ماکسیموس بوده!