امروز يک نفر تو وزارت علوم در پی اينکه ۱۲۰۰۰ نفر دانشجوی دکتری در ايران وجود دارد گفت:

همان طور که جشن خود کفايی گندم گرفتيم جشن خود کفايی علم نيز خواهيم گرفت!!

/ 7 نظر / 3 بازدید
Farhang

اوهوی. به دانشجوهای دکترا کاريت نباشه ها!

سپيده

تازه من شنیدم می گن: گندم از گندم بروید ، جو ز جو! حتماً یه ماه دیگم جشن خودکفایی جو میگیرن!

aluche

لابد علم رو می ذارن تو سينی و تو اين جشنه پخشش می کنند!

بچه مخفی

بازم خوبه ما جشن خودکفايی ارزن و جو و اينا نداشتيم!!