اشتباهی شد .

/ 4 نظر / 7 بازدید
mehrdad

چی چی اشتباهی شد ... هان...سر بزن...

میشا

نگار جان اجازه هست شما رو در ليست دوستانم اضافه کنم؟..

mehrdad

با اجازه بزرگترا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( نيش خند )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.... ممنون از اين که اومدی...

mehrdad

کجايی تو... چرا نيستی...