قرين شدن برف و اول و آخر امتحانم مبارک .

نفرينم بر اينان ابدی باد.

رو ديوار سياه پوستی يادگاری نوشتن چه خبر؟

کی فهميد من چی گفتم؟

/ 17 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بچه مخفی

من فهميدم..ميخوای برات شرح و بسطش بدم؟!:))

ماهی دودی

خوب البته قرار نيست که اينا به هم ربط داشته باشن و جداگونه معنی دارن آره؟

زروان

Sleep tight safe in the night. Wander through your dreams at will.

nana

بيدارشو داری هذيون ميگی:دی

Shahrzad

بَرف و نفرين کردی؟ اآآآ ی ی ی ی ی ی ی ی---مَن زبان فارسی م و ديکته و اينام خيلی بده پَس حتما نفهميدم چی گفتی!...!

unknownday

بي ربط به هم اما ميشه فهميد چي گفتي بيداري؟

gham

از امتحان می گريزی و از تخته سياه خبر نداری. غم

in da jail ~PsYchO

من ميخواستم يه چيزی بگم...شوخيهای روزگار داره لهم ميکنه

نگار

خوب تکليف من که نه سياهم نه سفيد چيه؟