/ 4 نظر / 2 بازدید
margarita

کاش يکی داشتم!

sahebgharan

يه روز وقتی ه.ش۱۳۱۲ بود از سنگلج رد می شدم...يه ديوونه رد شد...یه چیزی زیر لفظی بلغور کرد...وقتی ۱۴۹۳ه.ش از خواب پا شدم...زنم يه چيزی پروند...آحه تا صب سرفه می زدم...هر دو به من گفتن سگ!

soroush

پارس کنيم همشيره؟:))

negar

بابا من کلی چيز پاين اين سگ نوشته بودم ولی فقط اين سگه اومده.به جان خودم.