بابا ليسانسه.

امروز درست ۳ هفتست که من آدم ليسانسهء مملکت شناخته می شم.واقعا احساس خوبيه واقعا31.gif.يه کی ما رو بگيره.

آيدا مال تو هم شد يه ماه.احتمالا تو احساسات غليظتری داری04.gif.

/ 10 نظر / 2 بازدید
r.b

سلام من عاقبت اين نوشتههاتو خوندم نگار ميدونی ليسانسه بودن جزئ ازافتخاراته يک روح متشخصه

soosan

bebinam hozeye man kojast negari?

mohammad bob

اين دوره و زمانه ليسانسه زياده و ادم کمه!... هر وقت ادم شدی ما را خبر کن و يک سور حسابی هم بده!

margarita

نگار جون من ديگه احساسات ندارم...به چه دردی می خوره؟که اگر يه روزی نباشی..بشه فهميد که چه شکلی بودی!به نقل از فيلمم.

margarita

شايد يه روزی که نباشم...يکی مثل خودم کتاب منو از کتابخونه بابا بزرگش برداره و ورق بزنه....اونم مث من مسخ دانش بشه و به عشق اينکه يه روزی کتاب بنويسه......بره ليسانس بگيره!فوق و دکترا هم به درد نمی خوره اگر ....

shahin

ديدی مارگاريتا هم با من موافق است!... اونم می خواهد بگويد: اگه ادم ادم نباشه.

margarita

!!!!!

Rana

سلام اينا کي هستن برات پيغام ميذارن؟ به جز سوسن رابعه ايدا سطحش به تو نمی خوره . من که با شما نبودم اقا... نه واقعن اینا کی هستن؟ نه اخه...؟

soroush

با اين حساب احساسات من و فرهنگ ديگه بايد جامد شده باشه!؟ از غلظتش خيلی وقته که گذشته:)

margarita

کی به کی نمی خوره؟