کارو کاسبی تعطيله ... روزگار چه قدر بی شوخی شده.

/ 4 نظر / 9 بازدید
Atefeh

سلام.زمان همه چيز رو حل ميکنه.صبر کن.سبز و پايدار باشی.

سفر شب

شايد هم تو جديتر شدی و شوخی کمتر ميبينی..... /خبریه؟!

Thelandsisee

زنگ اول مهر رو که بزنند همه ی مشکلات حله ...يه کم صبر کن.