پست های ارسال شده در آدر سال 1383

تو يه پلاکارد جلوی ميدون فاطمی: همشهريان عزيز. در هنگام وقوع زلزله خونسردی خود را حفظ کنيد!  
/ 7 نظر / 3 بازدید