پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

٢٩ امرداد داشتم می گفتم که پیچدیگیهای مغزم خیلی ظریف و د رهم پیچیدن! رو موزیلا نمیشه وبلاگمو دید در ضمن!
/ 11 نظر / 11 بازدید