از این دشت پی کاشانه ای روم با می دونین.... تو این جور موارد کلمه ی چتر یا چمدونی از

خاطرات رو می یارن همیشه...

/ 16 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بچه مخفی

آره همون چتر بهتر از همه منظور رو ميرسونه!!

آرش

من هيچی نفهميدم...

Allameh Guy

چمدان را چه سود وقتی پوسته‌ای تهی برای حمل هيچ باشد؟

بلانش

منم مثل پويا هان؟

اشكان

آبگوشتی ش کن آبجی اين قرتی بازيا خوبيت نرره .

اشكان

برو تو کار مف کرگدن .

غريبه

سلام زيبا مينويسی منم آپ کردم بهم سر بزن