بعد.

آره بابا خيلی ذوق دارم.حالا شما دو تا هی بياين گير بدين که اين چه اسميه و چرا اينا رو مينويسيو آخرشم بگو برو اينارو اونجا بنويس که داری عصبيم ميکنی.

آخه آقاجون حرفو بايد زد نه نوشت.ميفهمی؟حالا من هم که اینجا نميارم.

هيچ فهميدين ديکته فارسی چه قدر با حاله عين سگ؟؟مثلا کلمه  در  اگه بخوای فارسی بنويسی ۲ تا حرف بيشتر نيست اما با پبنگليش ميشه: dar

اینارو واسه ان ميگم چون حس افليجا رو هنوز دارم.04.gifولی خب من روم که کم نميشه.اصرار هم ندارم همه بيانو اينا رو بخونن.

از وبلاگ نوشتن اين دردسرشو دوست دارم.

از دانشجويی ۱۸.۵ گرفتن آخرشو دوست دارم.

از کار کردن مشغول بودن مختو دوست دارم.

از کوه رفتن صبح کله سحر بيدار شدنه بعد از ۴ ساعت خوابيدنو دوست دارم.

از chat کردن اينو دوست دارم که يارو عمرا نميفهمه تو الانه که از دستش بميری.

/ 1 نظر / 2 بازدید
shahin

به بيماری شما می گن مازوخيسم يا خود ازاری! ولی راستش را بخواهی من فکر می کنم مشکلت همانی است که استادت گفته! اين بيچاره ها که بيخود ۵/۱۸ به کسی نمی دن! يک چيزی هم حواست باشه ادرس وبلاگت را عوضی تايپ نکن! ديگه اينکه سلامتی! اميدوارم نقاشی هايت بهتر از وبلاگت باشند! (اين شوخی بود و ۹۵٪ هم جدی)