همينه... بذار قل بزنه بجوشه بياد بالا....... بايد تا حداقل ۱ سال شب و روز بدون

وقفه قل بزنه تا قوام بياد .  

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
saba

movazeb bash sar nare....

mina

پس بزار يواش يواش قل بزنه تا حسابی جا بيفته

مهدی

آره ديگه ! اين طوری می شه که غذاها جزغاله می شن و شير ها از بس سر مي رن در جنگل های آفريقا منقرض می شن. البته گاهی اوقات هم قورمه سبزی خوش مزه ای از آب در می ياد. يه وخ هم هس که سر می ره شعله خاموش می شه و همه چيز برای يه انفجار بی بديل آماده می شه. گذشته از همه اينها يادت نره که وسطش با ملاقه قضيه رو هم بزنی که ته نگيره!

marga

شير ترشيده رو که اينقدر وقت براش نمی ذارن!

ژینوس

ای بابا...ای بدبخت ژينوس

soroush

باز آش پختی واسمون؟

aftabparast

شما هم نذری دارين؟ يعنی ملت يه سال قابلمه به دست پشت در منتظر ميمونن؟ بابا ای ول!