طبقه معمول يک ايدهء توپ داشتم اما اين پرشين بلاگ راهم نمی داد.

همش اين استعداد و تواناييهای من رو ناديده می گيرن!

/ 3 نظر / 3 بازدید
aftabparast

اينو باش!من ايده ی توپمو که گفتم يهو پرشين بلاگ تخته کرد!...فکر کنم زياد منو جدی نگرفت که دوباره بازش کرد!

margarita

لعنتی به من می گفتی که دوباره می نويسی!!!!!

ahmad

سلام و درود تازه من به جز پرشين بلاگ مشکلات ديگه ای هم دارم مثلا سی پیو می سوزونم