فشار بغض تو گلوته و داری بالا مياری؟

معدت هم داره می سوزه؟

برای دومی راه حل دارم ..برو غذا رو بخور .. اوليش اما ... می دونم فقدان يک امر ...

حالا هر چی داری.

/ 0 نظر / 2 بازدید