وقتی فکر می کنم و می بينم که هر چيزی رو نبايد به زبون آورد..اين طوری می شه.

/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بچه مخفی

ای کلک...من که ميدونم چی شده!:))) البته تو به زبون نيوردی..من خودم با هوش و فراست بسيار دريافتم!:))

بيگودی

اتفاقا بايد بگی تا حاليش بشه تا صد ساله ديگه هم نگفته نمی فهمه

margarita

بايد گفت..تا اوناييکه نبايد باشن......نباشن...البته نه هر چيزيم!

Allameh Guy

ولی اگر بياری هم همچين شوکدار نيست

ahmad

البته فرق می کنه که هر چيزی رو کجا بگی و به چه کسی بگی ولی در مجموع اگه چيزی نگی بهتره

بچه مخفی

الان که منم فکر ميکنم به همين نتيجه رسيدم که نبايد هر چيزی رو به زبون آورد و پرسيد... وگرنه نتيجه اش بد ميشه... ممکنه ديگه با معذرت خواهی هم درست نشه:(( خيلی بد ميشه! خيلی!

مكتوب

يه ظربل مسل چی نی می گه‌ اگه حرفی نداری متلب نزار.......... البته من باهاش موافق نيستم!