وقتی داره از لاين مقابل می آد و بدون اينکه هيچ خطری جلوش باشه مرتب چراغ بده و

با انگشت اشارش يک سری دايره های فرضی رو در هوا ترسيم کنه..........اين

يعنی؟؟؟؟؟..................... بپا دادشه من که جلوتر پليسه!

 

ما شاهکاريم .

/ 8 نظر / 2 بازدید
مهدی

اول که اول شدم. دوم که تازه کجاشو ديدی، اين واسه روز هاست! شبها يه چراغ های خاصی و راهنماهايی می زنن که بازم معنيش همون جلو تر پليس راهه. جالب اينه که اگه خواستی ماشين روبه رويي ها رو تنبيه کنی،‌ کافيه الکی از اين ادا ها در بياری، اون وقت... سوم که معلومه از سفر اومدی ها،‌ هنوز جو جاده و اينا ولت نکرده!

clair de lune

hey negar to irani?:D motmaenni otrish nisti?dar zemn shikala shikal

fati

این یعنی بزن کنار کارت دارم

بابک

واللا من که چيز به خصوصی نگرفتم خب پليس باشه حتی اگه گندی هم بالا آورده باشی با يه زير ميزی حله ديگه ديگه چراغ دادن و اين جنگولک بازيا رو نميخواد که :D

حباب

زبون اشاره که ميگن همه می فهمن همينه.بدون کلام...

shahram

نازنينم .... چه دعا بهتر از اين: گريه ات از سر شوق .... خنده ات از ته دل .... نباشد هيچ غروبت غمناک!

6wvq

بابا همجای دنيا همينطوريه.....فقط مال ايران نيست!!!