شب عيدی.

۱-خب امروز بايد اتاق تکونی کنم.

۲-يه اتفاقی افتاده که می خوام بنويسمش.

۳-مارگريتا از مريم خانوم گفت.بابا برو خدا رو شکر کن که اونو دارين.امروز

صبح فهميديم که ديگه از اون آقاهه که می اومد خبری نيست.

۴-آقاهه به نظر آدم خوبی می اومد.خونهء يه سری آدم می رفت که اونا

همه همو می شناختن.کسی ازش بدی نديده بود.وقتی می اومد با اينکه

همه چيز کن فيکون می شد ولی آخرش خونه برق می زد.

۵-اتاق منو خيلی دوست داشت.چون هميشه آمادهء پذيرايی از اون بود!

۶-يه بار از خونهء يه حاج خانومه يه گردنبند بر می داره.اونام می

فهمن.دفعهء بعدی يه مقدار پول شمرده شده رو می ذارن تو کشو.اونم يه

 مقدارشو بر می داره.اونام می فهمنو می رن کيفشو می گردنو می بينن

 ۳۵۰۰۰ تومن پول توشه.با يارو دعوا می کنن و اون می گه شما منو دزد

کردين و از خونه می آد بيرون.اونام زنگ می زنن به پليسو اثر انگشتو از اين

کارا.بعدش زنگ می زنن به مرد بد بختو می گن اگه اعتراف نکنی پليس می

گيردت.خب اونم اعتراف می کنه.

۷-آیا او باز به خونهء ما می آد؟

۸-يه آدم به اين محتاجی اين شبه عيدی بايد چی کار کنه؟

۹-حالا اون بدبخت که بدبخته ...منو بقيه رو بگو که بايد وظايف اونو به عهده بگيريم.

۱۰-چرا از يه خونه ۲ بار چيز برداشته آخه؟من طرفدارش نيستم ولی آخه

خيلی محتاج بوده.اصلا اون خانومه چرا اين کار احمقانه رو کرده؟

۱۱-اگه پول خودم بود باز اين قدر رقيق القلب می شدم؟

۱۲-با تشکر از پليس!!

 

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
رضا

webloge jalebi dari.be ma ham sar bezan

margarita

يه بار نزديک عيد ما فرش شسته بوديم و انداخته بوديم روی ديوار.صبح که بيدار شده بوديم فرش نبود.بابا بزرگم می گفت حلالش باشه ...کسی که اينقدر محتاجه که فرش خيس رو نصفه شب ...می بره...بايد ببره..

shahin

واوووووو... باز اين رضا باعث شد من ياد نوشته معروفم بيوفتم! ولی بيخيال! در هر صورت ان شاا... امسال بزرگ می شوی و بهتر می نویسی هر چند که امیدی نیست... هر دفعه داری پس رفت می کنی!

دلقك

البته دوست من دزدی هم يک شغل شريف است در اين مملکت!!!! ولی معمولا آفتابه دزدها دستگير ميِِ شوند........

madmazel

کارگر ما فردا مياد،واقعا هم انسان درست و پاکی بوده تا حالا،خيلی هم تميز و مرتب کار می کنه اما هر وقت ميره خونه مامان بزرگم واسه کار حسابی شاکی ميشه! چون مامان بزرگم به سبک شازده خانم های قديم مجبورش ميکنه بشور بسا بکنه! ولی بشر قابل پيش بينی نيست ممکنه هر رفتاری ازش در موقعيت های مختلف سر بزنه...