۲۳ سال و خورده ای

۱۶ سال و خورده ای

هيچ.

/ 7 نظر / 2 بازدید
vafa

ولی اگه آدم رو نپيچونه( يارو) ۱۸ سال خیلی هم هيچ نيست !!!!!!!

ا-هومت

سلام ؛ ما که نخورديم شما رو نمي‌دونم

سمند

بععععله که می‌تونيد، افتخار می‌ديد، به مهمونا سلام برسون، خیلی هم خوش بگذره.....

Allameh Guy

آره دارم می‌ميرم...