ديگر هيچ و Nick Cave .

/ 7 نظر / 2 بازدید
ا-هومت

سلام ؛ حقيقتش ما هر چه گشتيم جفنگی مناسب نيافتيم ( البته نفهميدم چی به چيه ) ولی ما کم نياورديم و همينجوری جفنگيديم .

fati

يعنی چی؟؟؟اين ابهامات منو کشته منو کشته وااااااای

ژينوس

چون گفتی و ديگر هيچ، ما هم عرضی نداريم ديگه:)

اميرطلا

ببينم Nick Cave و سن ايچ با هم فاميلند؟!!