ديشب داشتم از عصبانيت فنا فی اللاه می شدم گفتم بيامو اين تو بنويسم.اولش نوشتم(کلی فحشو بدو بيراه)بعدش نوشتم سگ.قربان فقط سگش افتادو بقيش به قول دوستان با ادب به ـاک رفت.

ميدونی مشکل اينجا ا که اينجا هم نميشه راحت حرف زد.33.gifبايد يه فکر اساسی کرد.فکری که تا نوشتی ش دوستان نيان بگن اااا شونو ميگی؟؟؟؟آخه انگار يه دختر ليسانسيه دم بخت04.gif(خودم)کاری به جز Shawn  نداره!!!!

هی ی ی  ای روزگار.به جان خودم همش شوخيی همش شوخی.مرتيکهء جلف( شونو نميگما...وای خدا بدور.)حالا به استثنای اون همهء دوستان غير موءنث يه جورای جلفن مگر خلافش ثابت شه.که خوب عزيز دل -Shawn -اينو ثابت کرده05.gif.حالا تا ميگم ش يه وقت فکر نکنين منظورم شونه هااا..نه.(يعنی منظورم کيه؟33.gif)وايييی  خاک عالم چه قدر ش وجود داره.واه واه.خونو خون کشی راه می افته.ببين رفيق گه خوردم.منضورم همون شوهره باور کن راست ميگم.17.gifهمه 17.gifچی ش داره12.gifگند بزنن.

ميگما حالا خوبه دوباره اينا بالا نيان آی ميخنديم آی ميخنديم.

 

 

 

/ 10 نظر / 2 بازدید
Rana

حا لا خودمونيما شوانو ميگی نه؟ چو پو... نه؟ اره نه؟

Rana

ا راستی از اون خنده ها داشت. لبخند.

margarita

رعنا!واقعا که شاهکاری!به ما هم يه سری بزن!

margraita

برو به ميمون يه سری بزن!

soroush

اگر عنوان متن رو بعد از خودش تايپ کنی پرشين بلاگ قاطی می کنه و متن رو نمی فرسته. اصولا چيزی رو به عنوان متن قبول می کنه که بعد از نوشتن تايتل پابليش شده باشه! دليلش رو هم خدا می دونه!

shahin

نمی دانم شما دختر ها چرا جز شوهر کردن درد دیگه ای ندارید! نگران نباشید بالاخره نوبت شما هم می شود!!!! ولی از شوخی گذشته... من یک پیشنهاد دارم! بیا و یک مدت بطور موقت ازدواج کن... بعدش می بینی حتی کلماتی را هم (ش) داره را با (س) یا (م) می خوانی و ش به خوبی از دهنت میوفته چه برسه به شون... این راه حل تضمینی است ولی یکم پر عوارض است. دیگه خود دانی... ما که پیشنهاد فقط می کنیم... تصمیم با تو و (ش) است!

shahin

نمی دانم شما دختر ها چرا جز شوهر کردن درد دیگه ای ندارید! نگران نباشید بالاخره نوبت شما هم می شود!!!! ولی از شوخی گذشته... من یک پیشنهاد دارم! بیا و یک مدت بطور موقت ازدواج کن... بعدش می بینی حتی کلماتی را هم (ش) داره را با (س) یا (م) می خوانی و ش به خوبی از دهنت میوفته چه برسه به شون... این راه حل تضمینی است ولی یکم پر عوارض است. دیگه خود دانی... ما که پیشنهاد فقط می کنیم... تصمیم با تو و (ش) است!

negar

واقعا مشکل گشا بود راه حلتshahin

margarita

يک نوع ازدواج موقت هست که ۹۹ساله هست و بايد هر سال بری و مثل پاسپورت اعتبارشو تمدید کنی!يک برگی هم هست مث عقدنامه سنگين نيست...می شه گذاشت توی داشبورد و به برادران امر به معروف نشون داد...